I samarbeid med Brannbamsen Bjørnis har Bunnpris laget Bjørnisbrødet, hvor 2 kr pr. solgte brød går direkte til brannbamsen. Brødet ble introdusert 12. januar 2015 og bidrar til viktige midler til dette arbeidet. Bjørnisbrødet er et ferskt grovbrød uten hele korn – godt for både små og store mager. Bjørnisbrødet får du kjøpt i alle Bunnpris-butikkene i Trøndelag.

Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, og for å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barnevelferd.

Prosjektet er av Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon valgt som ny nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Prosjektet er fra og med 2017 flyttet fra initiativtaker Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) til Norsk brannvernforening, som har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe. For mer informasjon kan du besøke hjemmesiden til Brannbamsen Bjørnis.