På Alstad Nordre Gård i Levanger bor det 7500 frittgående høner. Ivar Skjetnemark har i mange år levert hovedmengden av egg inn til butikkene i Bunnpris. Hønene fra Levanger har i alle år vært fôret med rent og vegetabilsk fôr, noe som gir både en gul plomme og en ekstra god smak på eggene. Men av og til bommer hønene på leveringen. Spesielt avvik på størrelse er normalt - et avvik som har gjort at eggene ikke har funnet veien fram til norske frokostbord.

I kjølvannet av lanseringen av SNÅL Frukt & grønt kom Ivar Skjetnemark til oss med idéen om å tilby nettopp eggene som ser litt annerledes ut. Og det med god grunn:
- SNÅL Egg er paradoksalt nok de eggene med best kvalitet overhodet fra en hønsebesetning. Årsaken er at de små eggene som regel legges når høna er ung. I denne perioden spiser hønene et kraftigere fôr, som igjen gir høyere næringsinnhold i egget, ifølge Skjetnemark.

Årsaken til at eggene ikke er i butikk er standardisering av størrelsen på egg. SNÅL Egg er derfor et lett valg for deg som er opptatt av både pris, kvalitet og miljø. Økt fokus på sunt matvett har skapt engasjement og initiativ både hos oss i Bunnpris og hos produsentene våre.

Å påvirke folks holdninger og preferanser til mat er både tidkrevende og kostbart. Men vi kan enkelt påvirke oss selv. Som kjøpmenn har vi like stort ansvar som forbrukerne. Vi tror at det viktigste vi kan gjøre er å utvikle smarte konsepter sammen med produsentene våre.

Slik kan vi gjøre det lett for kundene å ta smarte valg.


Se når SNÅL Egg besøkte Farmen 2018: