Gå til innholdet
banner_1200x480_topp_bankers-middag

Konkurransevilkår
Bænkers middag 2019

gilde_bp

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Nortura SA i samarbeid med Bunnpris og Pulse Communications AS.

2. Om kampanjen
Kampanjen foregår i butikk og i sosiale medier, og du deltar ved å sende SMS med kodeord «bænkers» til 2030.

Totalt 8 personer vinner «bænkers middag i en måned». Premien utbetales med gavekort fra Gilde/Bunnpris på 3.000 kr (tilsvarer 30 middager á 100 kr). Det trekkes 2 vinnere per uke, i totalt 4 uker. Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar.

Vinnerne kontaktes på telefon. De må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

 

Kampanjen varer fra 21.01.2019 – 17.02.2019.

3. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR GILDE/BUNNPRIS - KAMPANJE

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på telefon for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: firmapost@nortura.no.

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.