For oss er det viktig å ta hensyn til miljø og dyrevelferd. Med mål om en mer fornuftig drift har vi avgjort å kutte all salg av buregg. Vi håper dette bidrar til å rette fokus på dyrevelferd, og at flere gårder ser lønnsomheten i frittgående høns.