30 % av all mat som produseres blir kastet. Heldigvis har nordmenns matkasting blitt en inspirasjon til smart produktutvikling hos Kløverbakeriet og hos Bakers. Derfor tilbyr Bunnpris nå i store deler av landet Kort og Godt – et utvalg ferske brød i mindre format.

Hvert år kaster vi nordmenn enorme mengder mat, særlig brød. Faktisk går hele 190 000 brød i søppelbøtta daglig. Skalker og tørre halvlengder står for størstedelen av matavfallet som går i dunken og det store svinnet skyldes ofte feil oppbevaring, overkonsum og økt tilgjengelighet.

Både ved Kløverbakeriet i Trondheim, som leverer brød til Trøndelag og Nordmøre, og ved Bakers, som leverer brød på Vest-, Sør- og Østlandet, jobber de døgnet rundt for å kunne tilby ferske brød. Hvert brød er bakt med inspirasjon fra gamle arbeidsprosesser og bakermetoder – og av mennesker som virkelig brenner for faget. Men selv om driften er tuftet på gamle tradisjoner åpner folks nye matvaner opp for nyskapende og smart produktutvikling.

- All kasting av mat er forkastelig, sier Svein Tinnen. Han er daglig leder på Kløverbakeriet, og som håndverker er han og kollegaene av de som kjenner problemstillingen nærmest på kroppen. Han mener mye av svinnet kan begrenses ved å tilpasse innkjøp etter behov og ved å øke forståelsen for at eksempelvis brød kan brukes til så mangt. Brød er billig mat og derfor er terskelen for å kaste brød lav.

Men hvem sitt ansvar er det og hva kan vi gjøre? Tinnen mener dialogen mellom produsent og dagligvare er en av nøklene for å begrense matsvinn. For der det er utfordringer, finnes det også muligheter. Sammen med Bunnpris har han og kollegaene snudd problemet til noe positivt gjennom å starte produksjon av brød som er tilpasset mindre husholdninger. Dette er noe Bakers også jobber aktivt med.

Slik skal det bli lettere å velge brød etter hvor mye man faktisk spiser. Ved å gjøre det enkelt å velge etter behov, kan både vi og forbrukeren bidra til mindre matkast. De nye brødene, som har fått navnet Kort og Godt, er en serie med brød som er litt kortere enn ”vanlig brød”. De er like ferske, grove og sunne som de andre brødene, men er rett og slett et kortere alternativ.

Tinnen ser optimistisk på fremtiden. Han tror fokuset på matsvinn har gjort at fremtidens brødhylle vil være en arena for enda smartere innovasjon og større utskiftingstakt av produkter. Og der skal vi være – gjennom å etterstrebe et tilbud som markedet vil ha og som er lønnsomt både for produsenten, miljøet og forbrukeren. Ett steg av gangen.