12. januar 2015 introduserte Bunnpris, i samarbeid med Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) og brannbamsen Bjørnis, sitt nye Bjørnisbrød. Brannbamsen Bjørnis er TBRTs satsning rettet mot barn. 2 kr pr. solgte brød går direkte til dette arbeidet.

Allerede etter bare tre uker i butikken har brødet rukket å bli svært populært:
- Siden Bjørnisbrødet kom i butikkene har vi klart å samle inn over 20 000 kroner som går direkte til å støtte det arbeidet Bjørnis gjør. Dette er vi i Bunnpris stolte av å kunne være med på, sier Monica Eik-Nes, ansvarlig for egne merkevarer i Bunnpris.

Bjørnisbrødet bidrar til viktige midler
- Grunnen til at Trøndelag brann- og redningstjenestes kontaktet Bunnpris om utforming av et eget Bjørnisbrød, var at vi trengte penger og støtte til vårt arbeid med Brannbamsen Bjørnis. Bjørnis skal være et selvfinansierende prosjekt i TBRT og er derfor avhengig av midler for å kunne drive med dette arbeidet rettet mot barn, forteller Rikard B. Heimen, prosjektleder for Bjørnis.

Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, og for å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barnevelferd.

- Vi fikk positive signaler fra Bunnpris om at dette var noe de ville være med på. Samarbeidet har vært avgjørende for det gode resultatet av Bjørnisbrødet, som vi er meget fornøyd med, fortsetter Heimen.
- Med disse midlene kan vi hjelpe flere barn gjennom arbeidet med brannsikkerhet og vår visjon at ingen skal omkomme i brann, avslutter Heimen.

Bjørnisbrødet for både små og store
Bjørnisbrødet er et ferskt grovbrød uten hele korn – godt for både små og store mager, ifølge Eik-Nes. Bjørnisbrødet får du kjøpt i alle Bunnpris-butikkene i Trøndelag.