Litt ekstra inntekter til idrettslaget kommer alltid godt med. Sammen med Bunnpris har du og ditt idrettslaget muligheten til å tilby et idrettsbrød på deres lokale Bunnpris-butikker. 2 kr av hvert solgte brød går direkte tilbake til idrettslaget. Summen utbetales fra oss kvartalsvis.

For å få et eget idrettsbrød må dere ta kontakt med deres nærmeste Bunnpris for å se på mulighetene. Det er én type brød som er tilgjengelig for alle, men emballasjen tilrettelegges for hvert enkelt idrettslag.