Bunnpris går 2. februar 2015 ut med et pilotprosjekt i åtte butikker i Trondheim der vi lar våre kunder velge frukt og grønt som vanligvis kasseres før det kommer i butikk. Vi har kalt konseptet SNÅL Frukt & grønt.

Hvorfor gjør vi dette? Økt internasjonalt fokus på matsvinn og matansvarlighet inspirerte noen av våre kjøpmenn til å ta frukt og grønnsaker som vanligvis kasseres inn i butikkene igjen. Mye av skylden for matsvinnet blir lagt på forbrukerne, men i Bunnpris mener vi at produsenter og dagligvarebransjen også må ta sitt ansvar. Derfor har vi valgt å synliggjøre problemstillingen i stedet for å ta inn disse varene som posesalg av lavprisvarer.

Vi tror nemlig at våre kunder er opptatt av å kaste mindre mat og vil ta godt i mot våre nye snålinger. Alle SNÅL Frukt & grønt-varene selges enkeltvis slik at kundene kan plukke akkurat den mengden som de klarer å spise. Like sunne og gode, og mye billigere.

Rune Langlie, som er kjøpmann på Bunnpris Tonstad i Trondheim, er en av ildsjelene våre som er med på prosjektet. Han forteller at han leste om en bonde på Oppdal som i fjor måtte pløye ned et stort parti poteter som var for små til å bli tatt inn i butikk. "På det tidspunktet hadde vi ikke systemer til å ta det inn, men det ga oss en tankevekker", sier Langlie.

SNÅL Frukt & grønt er en invitasjon til våre kunder om et samarbeid for å ta i bruk jordas ressurser på en bedre måte. Da må hele næringskjeden bidra.